Plejepersonale

Aflaster plejepersonalet og synliggør patienter med utilstrækkeligt kostindtag

Plejepersonalet har ansvar for ernæringssituationen hos alle patienter, men ofte eksisterer der kun en ernæringsplan for patienter som er vurderet i ernæringsrisiko ved en screening. Mangel på oplysninger betyder at mange patienter overlader det til plejepersonalet at informere dem om hvornår og hvad de kan spise på hospitalet.

MinMenu gør det nemmere for plejepersonalet at fokusere deres indsats på patienter som har svært ved selv at tage ansvar for korrekt ernæring og er samtidig et redskab til at monitorere disse patienter.

Plejepersonalet aflastes ved at:

  • Give patienter og pårørende informationer der gør dem i stand til selv at varetage en del af ernæringsindsatsen.
  • Synliggøre hvilke patienter der har behov for støtte i forhold til ernæring.
  • Frigive tid på afdelinger hvor de normalt går rundt til patienter og tager imod madbestillinger eller informerer om menuer.
  • Sætte patienter og pårørende i stand til selv at efterspørge eller opsøge mellemmåltider ved behov.
  • Der opstår færre konflikter omkring maden når patienterne er informeret om hvilke ingredienser der indgår.
  • Patienter på velkendte diæter kan sættes på en kostprofil der ud fra diætisternes anbefalinger sorterer hvilke retter på menuen de tilbydes.
  • Gøre det nemt at administrere og registrere kostindtaget hos de patienter som ikke selv kan dette.

Når patienter og pårørende tager ansvar og initiativ for ernæring med MinMenu, kan plejepersonalet anvende deres fokus og tid på andre områder.