Patienter

Bedre information gør det nemmere for patienter at tage medansvar

Mange patienter er selv interesserede i at gøre en indsats for at forbedre deres helbred, men mangler viden om egen kostprofil, dens betydning for deres behandling og helbred, samt lettilgængelige informationer om hospitalernes udbud af mad.

Med MinMenu får patienterne en løbende indsigt i hvorledes deres aktuelle kostindtag svarer til det daglige kostmål i forhold til deres individuelle kostprofil. Dette kan motivere dem til selv at tage ansvar for at spise mere, mindre eller anderledes mad ud fra de oplysninger de får.

Patienterne får:

  • Lettilgængelige informationer om hospitalets menu som gør det nemmere at vælge retter de har lyst til at spise.
  • Viden om egen kostprofil og kostindtag som kan give inspiration til kostændringer i hjemmet efter hospitalsindlæggelsen.
  • Billeder af maden som kan stimulere og øge appetitten hos småtspisende.
  • Oplysninger om hvilke mellemmåltider, færdigretter og kosttilskud der kan bestilles eller afhentes på afdelingen når der er behov for at spise imellem hovedmåltiderne.
  • En nem måde at videregive oplysninger til pårørende som ønsker at være medinddraget.

MinMenu gør det muligt for patienter at tage ansvar for egen ernæringstilstand og at inddrage deres pårørende.