Hospitaler

MinMenu skaber bedre ernæringsindsats gennem medansvar, overblik og øget kommunikation

Konceptet

Individuelle ernæringsprofiler, diæter og løbende ernærings-monitorering gør det muligt for såvel plejepersonale, pårørende og patienter at følge med i den enkeltes ernæringstilstand.

Gør patienten medansvarlig for egen ernæring og aflaster personalet.

Muliggør medinddragelse af pårørende i ernæringsindsatsen.

Giver tryghed til patienter og pårørende - før, under og efter indlæggelse.

Hjælper plejepersonalet med at målrette deres indsats og få overblik over den samlede ernæringsstatus på afdelingen.

Forbinder patienter direkte til køkkenet, og lader dem bestille mad fra hospitalets daglige menu.

Patienter

Bedre informationer gør det nemmere for patienter at tage medansvar.

Læs mere ->

Pårørende

Giver tryghed og medindsigt.

Læs mere ->

Plejepersonale

Aflaster plejepersonalet og synliggør patienter med utilstrækkeligt kostindtag.

Læs mere ->

Køkken

Direkte kommunikation med patienterne og mindre madspild.

Læs mere ->