Viden

Ernæring prioriteres for lavt

Trods stor viden om at korrekt ernæring er vigtig for behandling, prioriteres ernæring ikke tilstrækkelig højt hos hverken plejepersonale eller patienter. Der mangler nemt tilgængelige informationer til såvel det travle plejepersonale, de syge og energiforladte patienter og de pårørende som ønsker at støtte op om patienten.

 

Indsatsen på ernæringsområdet er mangelfuld fordi:

  • Patienterne er ikke tilstrækkeligt bevidste om at korrekt kostindtag understøtter behandlingen og prioriterer ikke at spise korrekt mens de er syge.
  • Pårørende har ikke kendskab til hospitalernes kosttilbud eller patienternes kostindtag når de ikke er tilstede.
  • Plejepersonale og læger prioriterer ifølge et studie fra 2006 ernæringsindsatsen lavt og mangler praksis omkring hvordan den skal varetages efter ernæringsscreening er foretaget.

Livsstil

I nogle tilfælde opdages fejlernæring og behovet for forandring ikke før der er opstået en egentlig ernæringsproblematik.

Læs mere ->

Underernæring

Underernæring reducerer effekten af behandling og hæmmer patienternes rehabilitering

Læs Mere ->

Overvægt

Indsat bør ikke kun rettes imod vægttab, men også imod vægstabilisering hos voksne.

Læs mere ->