Food'to'Go - Gladsaxe

Intervention målrettet ældre medicinske patienter med problemer relateret til ernæring eller dagliglivets aktiviteter

I Food'to'Go - Gladsaxe havde de ældre medicinske patienter som deltog problemer med at overkomme dagligdagens aktiviteter, eller havde oplevet en spiseproblematik. Modsat det tidligere Food'to'Go studie var de således ikke underernærede, men havde derimod i et gennemsnits-bmi i den høje ende.

Deltagere i interventionsgruppen anvendte MinMenu på hospitalet, samt i deres eget hjem 12 uger efter deres udskrivelse. For at understøtte ernæringsindsatsen blev et træningsmodul tilføjet MinMenu, der opfordrede til daglig aktivitet.

Effektmålinger viste at deltagerne i interventionsgruppen:

  • Oparbejdede bedre muskelstyrke i benene.
  • Opnåede en lille stigning i muskelstyrke i armene efter 6 uger, mens kontrolgruppen først opnåede dette efter 12 uger.
  • Havde en stort set ensartet depressionsscore gennem forløbet, mens antallet af patienter med en mulig depression steg i kontrolgruppen.

Med undtagelse af ægtefæller involverede deltagerne ikke deres pårørende i anvendelsen af MinMenu, da de selv var i stand til at bestille og registrere deres kost. Deltagerne var positive over for brugervenligheden og designet og syntes registreringen hjalp dem med at blive mere bevidste omkring egne vaner og deres konsekvenser.

 

Læs mere om studiet ->