Forskningsbaseret

Klinisk testet i flere omgange med evidens for positiv effekt

MinMenu er udviklet i forbindelse med forsknings- og innovationsprojektet Food’n’Go på Herlev og Gentofte Hospital.

Samarbejdet med forskningsprogrammet betyder at MinMenu af flere omgange er testet med henblik på stabilitet, acceptabilitet og kliniske effektmål.

Validerede måleredskaber har i kliniske tests påvist en positiv effekt blandt ældre medicinske patienter som anvendte MinMenu som en del af en intervention.

MinMenu anvendes og afprøves fortløbende i forskningsprojekter på Herlev og Gentofte Hospital.

Udviklingen

Brugerne har været involveret i udviklingen af MinMenu for at sikre høj usability.

Læs mere ->

Food'to'Go

Intervention målrettet patienter med en registreret ernæringsproblematik.

Læs mere ->

Food'to'Go - Gladsaxe

Intervention målrettet ældre medicinske patienter med problemer relateret til ernæring eller dagliglivets aktiviteter.

Læs mere ->